Ochrana osobních údajů

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Zpracování Vašich osobních údajů probíhá za účelem zasílání obchodních sdělení a prováděním jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
  • Správce nečiní automatické individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA PRO ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Vaše osobní údaje budou správcem uloženy po dobu 15 let od objednávky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Vaše osobních údaje dále přijmou osoby zajišťující marketingové služby pro správce.
  • Správce nechce a nemá v plánu předávat Vaše osobní údaje třetím zemím ( země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  • Za podmínek uvedených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo smazání Vašich osobních údajů.Dále můžete omezit jejich zpracování a vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  • Máte právo kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není jakkoliv ovlivněna zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před tímto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: e-mailem na admin@lekarnaonline-cz.com.
  • Pokud byste pojali podezření, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  • Nemáte povinnost osobní údaje poskytovat. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem. Nejde o kritérium, které je nutné k uzavření smlouvy.
  • Máte kdykoliv právo na vznesení námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud přijdete s námitkou proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány a využívány.